top of page

Holistische kinderyoga

Het woord holistisch komt van het Griekse woord 'Holos' wat 'het geheel' betekent. Binnen de holistische visie wordt er gekeken naar het geheel van het mens zijn; het lichamelijke, emotionele, mentale, sociale en spirituele kant van het mens-zijn.

In deze tijd komt er veel op kinderen af en vaak raken kinderen door diverse omstandigheden de grip op zichzelf kwijt. Ze raken in de knoop en kan het zijn dat ze het 'heel-zijn' daardoor kwijtraken.
Met behulp van holistisch kinderyoga wordt de bewustwording en het zelf herstellend vermogen bevorderd. Verder kan het regulerend werken en kinderen ondersteunen in hun sociale-emotionele ontwikkeling.
Kinderyoga bevordert souplesse, balans en kracht in zowel fysiek als op mentaal niveau

In de praktijk betekent dit, dat er tijdens de kinderyoga spelenderwijs wordt gewerkt aan balans en evenwicht op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. 
Een kinderyogales kenmerkt zich door de afwisseling van dynamische bewegingen en rustmomenten. De (kindgerichte) yogahoudingen worden binnen een thema, gericht op de beleving, belangstelling en leeftijd van de kinderen, aangevuld met verhalen, liedjes en gedichten.
Het voelen speelt een belangrijke rol binnen de kinderyoga.


De voordelen van kinderyoga voor kinderen:
- ze worden bewust van hun adem
- ze worden bewust van hun lichaam en hun lichaamsmogelijkheden
- ze ontwikkelen hun zintuigen
- ze leren verschil van spanning en ontspanning
- ze kunnen hun fantasieën en hun gevoelens naar voren brengen
- ze ontwikkelen hun sociale vaardigheden
- ze leren zichzelf te accepteren zoals ze zijn

 

 

bottom of page